Scroll to top

Vŕtaná studňa = kvalitnejšia voda

Business, Nezaradené | Meno Priezvisko - 1. mája 2020

Asi sa zhodneme, že najkvalitnejšiu pitnú vodu získate z vlastnej studne.

A práve kvalita vody je to, čo odlišuje kopanú studňu od vŕtanej.

Základným rozdielom je hĺbka vrtu
vŕtaná studňa zasahuje do podstatne väčšej hĺbky, v ktorej sa nachádzajú kvalitné
podzemné vody. Okrem kvality podzemnej vody, je dôležitou premennou aj jej množstvo.
Pri vŕtanej studni, ktorá nie je závislá na zrážkach, je množstvo vody stálejšie a tým sa
znižuje riziko, že vám studňa vyschne.

Ďalšia prirodzená otázka pri rozhodovaní, či si vôbec zaobstarať studňu, je jej samotná
inštalácia. Vŕtanie studne znie zložito, ale sprevádza ho minimálne poškodenie terénu.
Finálna inštalácia je jednoduchá a nezávislá na ročnom období.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám odpovieme.

Author avatar

Meno Priezvisko

https://new.eshopion.sk
Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené.

Súvisiace články