Scroll to top
studniar.sk

STUDNIAR

Ak ste sa rozhodli alebo rozhodujete, že si zabezpečíte vŕtanú studňu – robíte správne. Okrem toho, že budete mať vlastný a priamy zdroj vody na svojom pozemku, tak táto investícia sa Vám viacnásobne vráti.

Individuálny prístup

Kvalita odvedenej práce

Certifikované studničné potrubie

Vŕtanie bez znečistenia okolia vrtu

Hydrogeologický prieskum

Geologický prieskum

Vrty pre tepelné čerpadlá